Saltear al contenido principal

Extracte Reunió Famílies Desembre 2019

Data: 2 de desembre de 2019
Hora inici: 20:00
Hora final: 21:30
Nombre assistents: 8

Ordre del dia:

Donada la situació especial d’inici d’un nou mandat de la Junta Directiva electe el passat 25
de novembre de 2019 no hi ha ordre del dia preparat.

Desenvolupament de la sessió:

Intervenció del president explicant que aquesta reunió es de tipus informatiu oberta a tots el
pares i mares del Institut Vilatzara, per parlar de totes les inquietuds, necessitats,
preocupacions que vulguin traslladar a la Junta per trobar el camí mes adient per una solució.

S’obre un torn obert de paraules en les que un pare comenta que els alumnes de 1er i 2on
de la ESO no estan coberts per una Mutua asseguradora.

Una mare comenta la carrega que suposa varis exàmens en una setmana als alumnes de
1er. També comenta el fet de consum de tabac i altres a la porta del Institut.

Una mare comenta el pes de les motxilles, que encara que l’institut ja ha fet un comunicat
per alleugerir-les no es suficient.

Es comenta que seria necessari que el claustre docent unifiqui criteris davant de vagues o
informacions a traslladar als alumnes.

Una mare proposa traslladar a la direcció del centre que en les tutories setmanals , s’aprofiti
per treballar valors i no per avançar els deures.

Hi ha una preocupació per la darrera setmana lectiva del curs per els alumnes que no tenen
exàmens de recuperació.

No hi ha més intervencions.

S’acorda

S’acorda estudiar i traslladar totes aquestes inquietuds a la direcció del centre en la propera
reunió.

I sent les 21:30 hores el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria accidental,
estenc aquesta acta amb el vistiplau del president.

Volver arriba