Saltear al contenido principal

Extracte Reunió Famílies Gener 2020

Data: 13 de gener de 2020
Hora inici: 20:00
Hora final: 21:30
Nombre assistents: 12

Ordre del dia:

Donada la situació especial d’inici d’un nou mandat de la Junta Directiva electe el passat 25 de novembre de 2019 no hi ha ordre del dia preparat.

Desenvolupament de la sessió:

Intervenció del president explicant que aquesta reunió es de tipus informatiu oberta a tots el pares i mares del Institut Vilatzara, per parlar de totes les inquietuds, necessitats, preocupacions que vulguin traslladar a la Junta per trobar el camí mes adient per una solució.

S’obre un torn obert de paraules en les que un pare comenta que els alumnes de 1er i 2on de la ESO no estan coberts per una Mutua asseguradora.

Una mare comenta la carrega que suposa varis exàmens en una setmana als alumnes de 1er. També comenta el fet de consum de tabac i altres a la porta del Institut.

Una mare comenta el pes de les motxilles, que encara que l’institut ja ha fet un comunicat per alleugerir-les no és suficient.

Es comenta que seria necessari que el claustre docent unifiqui criteris davant de vagues o informacions a traslladar als alumnes.

Una mare proposa traslladar a la direcció del centre que en les tutories setmanals , s’aprofiti per treballar valors i no per avançar els deures.

Hi ha una preocupació per la darrera setmana lectiva del curs per els alumnes que no tenen exàmens de recuperació.

No hi ha més intervencions.

S’acorda

S’acorda estudiar i traslladar totes aquestes inquietuds a la direcció del centre en la propera reunió.

I sent les 21:30 hores el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del president.

Volver arriba