Saltear al contenido principal

Extracte Assamblea Ordinària. Novembre 2019

Data: 25 de novembre de 2019
Hora inici: 20:00
Hora final: 21:30
Nombre assistents: 27

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

Després de la seva lectura, s’aprova l’acta de l’assemblea anterior sense cap esmena.

2. Renovació de càrrecs.

Hi ha una renovació de càrrecs en l’AMPA, en Jose Manuel Montiel deixa la presidència i
la Marta Giménez la funció de secretaria.

Es presenta la proposta de la nova junta amb el següents components:

 • Iñaki Lejarcegui Vázquez -President
 • Miguel Ángel Hernaiz Polo  Secretari
 • Yolanda Morancho Pérez – Tresorera
 • Esther Laguna Bertolín- Vocal
 • Jordi Freixes Villaró  – Vocal
 • Lourdes Bravo Alemany – Vocal

Es demana als assistents la seva aprovació i sense cap esmena queda aprovada la nova junta.

3. Estat de comptes.

Període de l’1/06/2018 a 31/07 de 2019

SALDO 01/06/2018: 48.638,15 €

INGRESSOS : 12.534,28 €

11.823,95 € de 395 Quotes – aprox. 60%

710,33 € de FDOS

DESPESES 14.089,62 €

10.342,58€ en: equipament IES – 3PDI’s, 3projectors, 1impressora 3D, fons de llibres de lectures idiomes, material dpt. música.

3.191,30 € en esdeveniments IES, Sant Jordi, comiat BTX

555,74 € en despeses variades

SALDO 31/07/2019 47.082,81 €

Els ingressos principalment provenen de les quotes. Fins el curs passat, gairebé no hi havia impagaments perquè era l’IES que gestionava el cobrament de les quotes i després feia un ingrés en la compta de l’AMPA. El curs passat, per un canvi en els aplicatius de l’IES no els hi ha permès fer aquesta gestió i després de valorar les diferents opcions (via idlink, TVP, transferència), es va decidir fer-ho via transferència. Es van rebre un 60% de les quotes.

Aquest curs als alumnes de 1r d’ESO se’ls hi va donar la documentació per a la cessió de dades i a la resta d’alumnes amb els documents de renovació de plaça. De tots els documents entregats, hi ha 150 famílies que no l’han retornat. Se li ha demanat al director del centre que faci un enviament amb un recordatori.

En total:

 • 858 famílies (66%)–Han respost que sí
 • 141 famílies (16%)– Han respost que no i
 • 150 families (18%)– no han retornat el formulari

5. Informacions diverses.

Idlink: aquest curs la gestió de venda i compra de llibres realitzat per aquesta empresa ha estat satisfactòria així que es proposa i s’accepta el continuar treballant amb ells.

Alumnes en el centre. Aquest curs escolar hi ha un total de 858 alumnes, 149 de 1r d’ESO, 164 a 2n d’ESO, 179 a 3r d’ESO, 163 a 4t d’ESO, 107 a 1r de BAT i 96 a 2n de BAT.

Actualment a 1r d’ESO hi ha un grup més del que hi ha habitualment (aquest curs es va obrir una línia d’ESO al Plà de l’Abellà, fent-lo escola institut i al no omplir-se del tot, alguns alumnes s’han hagut d’encabir al IES Vilatzara.

El curs actual hi ha 6 grups però per projecte pedagògic de centre, aquest 6 passen a 6+1 (desdoblats)

Lavabos: Amb la quantitat d’alumnes que hi ha al centre, des de fa un parell de cursos hi havia la problemàtica de la quantitat de lavabos del centre, sobretot en el de les noies. Després de treballar el tema, es va aconseguir que els lavabos disponibles s’obrissin en les dues franges de l’esbarjo i aquest estiu, el departament ha fet obres hi ha afegit un lavabo per a les noies.

De cara al curs vinent, com en el centre s’han de fer obres a la Sala d’Actes, també volen adaptar un dels lavabos de minusvàlids (que actualment no s’utilitza) per a poder afegir algun més.

Comunicació: Actualment per la comunicació famílies-AMPA es disposa d’un correu ampa.vilatzada@gmail.com, el blog de l’AMPA http://ampavilatzara.blogspot.com/, un Twiter @AMPAVilatzara i des d’aquest més un canal de Telegram https://t.me/AMPAVilatzara.

Possible carnet de soci de l’AMPA. Es va estudiar la possibilitat de poder entregar a cada alumne que la seva família pagui la quota de l’AMPA per a poder tenir algun tipus de gratificació, com ara descompte per la compra de llibres a alguna llibreria en concret. Caldria parlar amb les entitats o botigues que podrie col·laborar amb nosaltres abans de poder fer públic aquest fet. L’IES té una màquina amb la que feien els carnets d’estudiant i la podem fer servir per fer-los.

6. Torn obert de paraules.

 • Una mare comenta que seria interessant fer més publicitat de que fa l’AMPA, on es gasten els diners que es paguen en les quotes. Comenta que s’hauria de comunicar millor. Es pren nota i la nova junta comenta que faran una comissió per millorar la comunicació.
 • Una altre mare comenta que en la documentació que entrega l’IES, en el de les despeses, es podria afegir com a despesa la quota de l’AMPA. Se li contesta que no sabem si l’IES ho pot fer però que si es pot fer seria una bona opció. Respecte al document també es comenta la possibilitat de no donar l’opció a triar en ser o no soci de l’AMPA, que siguin les famílies que no volen ser-ho que ho comuniquin.
 • Una altre mare comenta la possibilitat d’explicar als alumnes el que fa l’AMPA.
 • Una mare de un alumne de 4t i 2 alumnes de 1r comenta el tema del pes de les motxilles. Se li explica que és un tema que semblava que ja s’havia solucionat, s’havia treballat en cursos anterior però ella ratifica que no és així. Es proposa tornar a insistir i si es necessari portar-ho al consell escolar.
 • La mateixa mare comenta que hi ha alguna classe de 1r d’ESO que ha tingut 6 exàmens en una setmana. Explica que ja ha parlat amb el tutor/a pertinent però que creu que si hi ha una figura de coordinador, ha de fer la seva feina que és la de coordinar i controlar que aquestes coses no passin.
 • La mateixa mare comenta que a la porta de l’IES hi ha alumnes que fumen porros i que ella mateixa ho va comentar a consergeria i que no es va fer res. Se li comenta que és un tema que s’està al cas i que tant en tant la policia passeja pel centre.
 • Un pare de 1r d’ESO comenta que el seu fill ha tingut un accident al centre, fent-se malbé una dent i que al anar al metge, li van dir que anés al centre escolar per a preguntar per l’assegurança. A l’anar al centre li van dir que no és obligatori tenir assegurança pels alumnes de 1r  2n d’ESO. Respecte a aquest tema no se li pot donar cap resposta per ser desconeixedors, per tant es farà la pregunta al centre per a saber com va aquest tema de l’assegurança.
 • Una altre mare comenta que a partir de 3r d’ESO no hi ha taquilles per a poder llogar-les i seria interessant que es poguessin posar. Amb el mateix tema, un pare comenta que li han “robat” la calculadora científica al seu fill i si hagués tingut taquilla segurament no hagués passat. Es planteja la possibilitata de que l’AMPA pugués comprar taquilles.
 • Una mare comenta que hi ha una manca de neteja als lavabos de IES, demana la possibilitat de que hi hagi més hores de neteja.
 • Una altre mare comenta que hi ha poca coordinació entre professors en el tema de la inversió lingüística. A 1r feien ètica i socials en anglès i no hi ha continuïtat.
 • Una mare li respon que ha 2n no es fan les socials en angles però que fan un altre matèria. També li comentem que la quantitat d’hores en angles també pot dependre de la dotació de professors de l’IES que pot variar d’un curs a un altre.
 • Una mare comenta que té discrepàncies amb la política de telèfons mòbils en el IES, Comenta que això fa que els alumnes de 1r s’hagin de comportar com adults. Comenta que les normes no es complexen i que no les han dit a classe. Se li comenta que en principi tot l’alumnat es coneixedor de les normes i que sovint cal que des de casa es decideixi si els pares deixen o no portar el mòbil. El portar-lo o no és un tema de casa a l’IES han de intentar educar i fer complir les normes.
 • Un pare comenta que el seu fill es queixa que no fan res a tutoria. Se li respon que en principi ha d’haver-hi una programació de la tutoria i l’han de seguir.
 • Una altre mare comenta la possibilitat de poder fer alguna cosa amb la última setmana de curs. Se li diu que el tema es va parlar i que el cus passat ja van fer algunes activitats més (sortides i activitats).
 • Un pare comenta si es fa mecanografia. La resposta és que ho desconeixem.

I sense res més es dona per tancada la reunió a les 21.42h

Volver arriba