Saltear al contenido principal

Extracte Reunió de les famílies Maig 2020

Lloc i data: Telemàtica, 4 de maig del 2020
Hora inici: 19:00 hores
Hora fi: 20:00 hores
Assistents: 9

Ordre del dia:

  1. Resum de les últimes gestions realitzades per la Junta directiva de l’AMPA
  2. Resoldre en la mesura del possible els vostres dubtes i vehicular les vostres inquietuts i suggeriments.

Desenvolupament de la sessió

Intervenció del president explicant la situació actual, la qual es resumeix amb la paraula incertesa i les accions que s’han dut a terme fins aquest moment:

En primer lloc vam acordar traslladar el nostre suport i adhesió en aquests delicats moments a la direcció del centre..

En segon lloc posar-nos a disposició per solucionar les incidències tècniques que els membres de la comunitat del Vilatzara tinguin, en concret les 12 families que teniu identificades, dintre de les nostres possibilitats.

En tercer lloc adherir-nos al comunicat de la FaPaC, al no garantir la igualtat d’oportunitats i deixar-ho en mans dels centres.

I en quart lloc enviar un correu a totes les famílies, per comunicar que enguany no passarem el rebut de la quota anual de l’AMPA, donada la situació, posar-nos a la seva disposició per qualsevol necessitat i l’adhesió al comunicat de la FaPaC, al no garantir la igualtat d’oportunitats i deixar-ho en mans dels centres.

Davant aquesta situació mantenim els proveïdors habituals IdLink i Fdos i buscarem de nous cara el curs vinent.

Una mare comenta  que passarà amb els estris i efectes personals dels alumnes que han quedat a les aules. Traslladarem a la direcció del centre.

Una mare comenta si es pot passar al setembre l’activitat de la piscina donat que no es pot fer aquest

Acords

S’acorda  estudiar i traslladar totes aquestes inquietuds a la direcció del centre en la propera reunió.

Volver arriba