Saltear al contenido principal

Extracte Reunió de les famílies Febrer 2020

Lloc i data: Institut Vilatzara – Aula 1er. ESO, dilluns 3 de febrer de 2020
Hora d’inici: 20:45
Hora de fi: 21:30
Assistents: 13

Ordre del dia:

  1. Resum de la situació actual.
  2. Comissions de treball.

Desenvolupament de la sessió:

La reunió es fa després de l’Assemblea General.

Intervenció del president recordant que aquesta reunió es de tipus informatiu oberta a tots el pares i mares del Institut Vilatzara, per parlar de totes les inquietuds, necessitats, preocupacions que vulguin traslladar a la Junta per trobar el camí mes adient per una solució.

Es comenta la situació actual i la necessitat d’actualitzar les dades davant la Generalitat de Catalunya y LaCaixa.

S’acorda passar a cobrar la quota del AMPA durant el mes de març.

La comissió d’actes comenta la festa del Carnestoltes: la normativa del centre, horari i el procediment; la assistència es obligatòria i es farà després del segon pati vora les 12 hores.

Davant la festa de Sant Jordi, una mare proposa que els alumnes s’incorporin a la seva aula i es passi llista com cada dia,

S’obre un torn obert de paraules una mare comenta la carrega que suposa varis exàmens en una setmana als alumnes de 1er. També comenta el fet de consum de tabac i altres a la porta del Institut.

Una mare comenta el pes de les motxilles, que encara que l’institut ja ha fet un comunicat per alleugerir-les no es suficient. Aquest dos temes ja varen ser traslladats a la direcció del centre i està en estudi per trobar la millor forma.

Una mare proposa traslladar a la direcció del centre que es trobi un espai per aparcament de bicicletes, ho traslladarem a la direcció del centre..

Hi ha una preocupació per la darrera setmana lectiva del curs per els alumnes que no tenen exàmens de recuperació.

No hi ha mes intervencions.

Acords:

S’acorda  traslladar totes aquestes inquietuds a la direcció del centre en la propera reunió.

 

Volver arriba