skip to Main Content
Iddink – Reunió Amb Les Famílies

Iddink – Reunió amb les famílies

Com tampoc es podran fer reunions informatives presencials a les famílies, s’ha realitzat una presentació virtual que es pot veure aquí.

També estan elaborant altres vídeos informatius de diferents aspectes dels serveis que s’ofereix: com fer una comanda per Internet, com activar i accedir a llicències digitals, com retornar els ecoBooks, etc. Trobareu tota la informació a través de diferents canals a la pàgina web d’Iddink.

Ajuda a les famílies per fer comanda

Com que és desaconsellat fer-ho presencialment, les famílies i estudiants seguiran disposant dels canals habituals (Internet i telèfon). A més, se n’han afegit tres addicionals:

1.- Retorn de trucada: quan es truqui per telèfon, si hi ha molta espera, es permetrà deixar el telèfon i des d’Iddink tornaran la trucada dins de la següent hora.

2.- Chat Online: ajuda dins el procés de comanda a Internet, per solucionar dubtes mentre es fa la comanda.

3.- Whatsapp: tot i que s’ha incorporat fonamentalment per la resolució d’incidències, també es podrà fer servir per demanar el retorn de trucada.

Back To Top