Saltear al contenido principal

Extracte Reunió de les famílies Març 2020

Lloc i data: Institut Vilatzara – Aula 1er. ESO, dilluns 3 de febrer de 2020
Hora d’inici: 20:45
Hora de fi: 21:30
Assistents: 14

Ordre del dia

  1. Resum de la situació actual
  2. Comissions de treball

Desenvolupament de la sessió

Intervenció del president explicant que ja s’ha presentat la documentació a la Generalitat i un cop actualitzada gestionarem el compte corrent amb LaCaixa.

Estem estudiant la possibilitat d’obrir un compte amb Caixa de Guissona per les seves condicions favorables a les AMPAS.

Estem iniciant els contactes amb els proveïdors habituals IdLink i Fdos i busquem de nous.

Aquesta reunió és de tipus informatiu oberta a totes les famílies del Institut Vilatzara, per parlar de totes les inquietuds, necessitats, preocupacions que vulguin traslladar a la Junta per trobar el camí mes adient per una solució.

S’obre un torn obert de paraules en les que un pare comenta que els alumnes de 1er i 2on de la ESO no estan coberts per una Mutua asseguradora.

Una mare comenta la carrega que suposa varis exàmens en una setmana als alumnes de 1er. També comenta el fet de consum de tabac i altres a la porta del Institut.

Una mare comenta el pes de les motxilles, que encara que l’institut ja ha fet un comunicat per alleugerir-les no es suficient.

Es comenta que seria necessari que el claustre docent unifiqui criteris davant de vagues o informacions a traslladar als alumnes.

Una mare proposa traslladar a la direcció del centre que en les tutories setmanals , s’aprofiti per treballar valors i no per avançar els deures.

Hi ha una preocupació per la darrera setmana lectiva del curs per els alumnes que no tenen exàmens de recuperació.

No hi ha mes intervencions.

Volver arriba